For at bussen skal kunne kjøre i Halfdan Wilhelmsens allé over sykehustoppen til og fra Tønsberg sentrum, må vegen bygges om. Det skal gjøres endringer en
rekke steder mellom rutebilstasjonen og Heimdalkrysset. Byggearbeidene starter sommeren 2018 og ferdigstilles høsten 2018. Det er Statens vegvesen som skal bygge på vegne av Vestfold fylkeskommune.

Linjer som vil betjene sykehuset når byggeperioden er over: 

  • 01 Horten - Stavern
  • 110 Solvang
  • 111 Husvik
  • 115 Husvik - Vallø
  • 116 Borgheim - Skallevold
  • 118 Sandåsen - Presterød

Mer detaljert info kommer i forkant av omleggingen. 

Statens vegvesen må gjøre endringer en rekke steder på veien mellom rutebilstasjonen og Heimdalkrysset og mer info om dette finner du her