Ny fyllestasjon for biogass

Det benyttes kortreist gass fra Den Magiske Fabrikken på Rygg. Ved å gjennvinne kildesortert matavfall og husdyrgjødsel kan biler, busser og renovasjonskjøretøy kjøre på miljøvennlig biogass. En buss som går på biogass kan kjøre 1 kilometer på 2,5 kg matavfall.

Anlegget skal kunne benyttes av både offentlige og private kjøretøyer.