De siste årene har det vært etterspurt et bedre skoleskysstilbud mellom Hof og Sande. Det har også vært etterlyst et ordinært busstilbud mellom de to kommunesentrene, spesielt for pendlere som benytter NSBs tilbud til/fra Sande stasjon. Både VKT, kommunene og fylkeskommunen har jobbet for å få på plass et tilbud. Med vedtaket i hovedutvalget for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune 6. juni blir denne linjen nå en realitet fra høsten av. Fylkesrådmannen sier i saken at busstilbudet er viktig for utvikling av en ny kommune og foreslo derfor at det fra skolestart 2018 settes i gang et direkte busstilbud, i første omgang som en toårig prøveordning. Ordningen evalueres våren 2020. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Rutetabell for Linje 41 fra 20. august 2018: 

  Avgang Avgang
Hof 06:25 07:25
Eplerød 06:35 07:35
Sande stasjon 06:45 07:45

 

  Avgang Avgang
Sande stasjon 15:35 16:35
Eplerød 15:45 16:45
Hof 15:55 16:55

 

Vår app VKT Reise og vår reiseplanlegger på www.vkt.no er oppdatert. 

 

Rutetabellen finner du også her