Siste skoledag i Vestfold er 21. juni. 22 . juni vil det kjøres hverdagsruter uten skoleruter. 
Fra 25. juni kjøres det sommerruter. 
 

Årets sommertabeller finner du her: 
(lenker fjernet 17. august) 

 • Linje 01, 011, 206, 221 og 221
 • Linje 02 og 022
 • Linje 116
 • Linje 120, 121 og 124
 • Linje 129 - 130

For de andre linjene er det fortsatt helårstabellene som gjelder: 
Legg merke til merknadene S (kjører ikke i skolens sommerferie) og K (kjøres kun skoledager) som ikke kjøres i sommer. 
(lenker fjernet 17. august) 

 • Linje 03 
 • ​Linje 42-46
 • Linje 70-74
 • ​Linje 91-97
 • Linje 100-118
 • Linje 109-113
 • ​Linje 134-173
 • ​Linje 208-214

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne via Facebook, epost eller på telefon til Ruteopplysningen 177.