I juli 2016 ble 55 nye biogassbusser satt i trafikk i Tønsberg og omegn og minimum 70 prosent av de årlige rutekilometerne i dette området skal kjøres med biogass som drivstoff. Så langt har Unibuss innfridd forpliktelsen med god margin. I januar 2018 ble det tatt i bruk 25 minibusser i forbindelse med skoleskyss i Vestfold og disse benytter også biogass som drivstoff. Biogass som drivstoff er i dag det mest klimavennlige alternativet sammenliknet med andre drivstoff.  

En buss som går på biogass fra Den Magiske Fabrikken kan kjøre 1 km på 2,5 kg matavfall.  

For å produsere biogass i Den Magiske Fabrikken så blir matavfallet delt opp, renset og blandet med husdyrgjødsel. Dette blir til en slags «suppe» som varmes opp for å drepe uønskede bakterier. Denne går videre inn i råtnetankene hvor millioner av bakterier omgjør «suppa» til biogass og biogjødsel.  

Fakta om biogass:
- Biogass kan lages av slam, matavfall, organisk næringsavfall og husdyrgjødsel. Denne gassen kan utnyttes som drivstoff, til oppvarming og i el-produksjon. Prosessen skjer i et biogassanlegg.
- biogass dannes når organisk materiale brytes ned av mikroorganismer i et miljø uten lufttilgang (oksygenfritt miljø). Dette er naturlige prosesser i naturen.
- Urenset biogass består av 60-65 % metan. Resten er karbondioksid og små mengder forurensinger.  – Biogass er klimanøytralt.

Funfact: 
- En buss kan kjøre 624 ganger rundt jorda, ved ekvator, på biogassen som produseres i løpet av et år ved Den Magiske Fabrikken.
 

Takk for at du kildesorterer! 
 

Les mer om den Magiske fabrikken her