Kontraktsområdet omfatter ruter og skoleruter i Vestfold, i hovedsak innenfor kommunene Sande og Holmestrand, samt enkelte ruter i bl.a. kommunene Re, Drammen, Svelvik og Horten. Kontraktsperioden er 1.januar 2020 – 30.juni 2024 med mulighet for forlengelse med inntil 2 år, frem til 30.jui 2026. VKT har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten for perioden etter 30.juni 2024 med inntil to (2) år. Dersom VKT velger å benytte sin ensidige opsjon fullt ut, vil kontraktsperioden maksimalt bli 6,5 år.

Anbudskonkurransen er kunngjort både i DOFFIN-databasen og i Tenders European Daily (TED) databasen. Konkurransen gjennomføres via konkurranseverktøyet Mercell.Det innebærer at alle interessenter og tilbydere må registrere seg i Mercell for å sikre seg konkurransegrunnlaget, samt evt. tilleggsinformasjon som blir gitt før tilbudsfrist, jf. punkt 4.1.

Klikk her for registrering i Mercell.

Frist for innlevering av tilbud er 17. desember 2018 kl. 12:00.