Anleggsarbeid Tønsberg rb.st

Fra 21. september vil det være anleggsarbeid i Jernbanegata for å ruste opp Spor 16 og 17/18 med nye lehus og ny belysning.   


LINJE 01 og skolebusser til Sandefjord (24. september - 23. oktober)

 

I perioden 24. september til 24. oktober vil Linje 01 (i begge retninger) og skolebusser til Sandefjord ikke betjene Tønsberg rb.st. Linje 01 og skolebusser til Sandefjord vil gå fra Tønsberg jernbanestasjon i perioden.
 

Endringer i perioden Spor 17 er stengt: (24. september - 5. oktober)

Linje 02 Horten - Holmestrand: Flyttes til spor 13 (inne)

Linje 021 Skoppum - Holmestrand: Flyttes til Spor 19. (ved Færder bryggeri)

Linje 023 Horten direkte: Flyttes til spor 14 (inne)

Skolerute nr 1689 Bakkenteigen o/Eik flyttes til spor 19
Skolerute nr 1586 ekstrabuss rute 02 flyttes til spor 12

---

 

Endringer i perioden spor 16 er stengt: (8 oktober - 23. oktober)  

Linje 02 Tenvik/ Sandøysund: Flyttes til spor 13 (inne)

Linje 022 Tjøme: Flyttes til spor 14 (inne)

Skolerute nr 1712 til Færder vgs flyttes til spor 14
Skolerute nr 1633 til Færder vgs flyttes til spor 14
Skolerute nr 1622 til Nøtterøy vgs flyttes til spor 14
Skolerute nr 1713 til Færder vgs flyttes til spor 12


Vi beklager ulempene dette medfører i perioden dette pågår.