Rute 109 og 113 slås sammen til en rute

  • 113A Eik-Tønsberg-Ekeneskrysset-Husøy
  • 113B Eik-Tønsberg-Ekeneskrysset-Torød

Begge varianter får 20 minutters frekvens, noe som gir 10 minutters frekvens på fellesstrekninga Eik-Tønsberg-Ekeneskrysset. Også på kveld, helg og sommer blir det vesentlig frekvensøkning på denne fellesstrekninga.

Tilbudet på Husøy blir vesentlig bedre både med økt frekvens og utvidet driftsdøgn. I tillegg kommer det søndagsavganger.

Det blir 5 minutters avgang på skoledager fra Tønsberg rb.st til Syrbekk om morgenen i forbindelse med skolene. Mellom 14:00 - 15:00 på skoledager vil det fra Syrbekk til Tønsberg rb.st gå buss hvert 5. min. 

Oppdatert rutehefte finner du her

 

Ny rute 112 Torød-Tønsberg direkte

3 avganger inn til byen i morgenrushet (ankomst mellom 07:30 og 07:50) og 3 avganger ut fra byen i ettermiddagsrushet (15:25 til 16:05). Disse avgangene vil ikke kjøre om Knarberg. En buss om morgenen og en om ettermiddagen betjener i tillegg Strengsdal.

Oppdatert rutehefte finner du her

Kveldsog søndagsavganger på rute 02

Det blir en ekstra avgang fra Horten til Holmestrand kl 22:40 med retur 23:45 på hverdager og søndager. Det vil si at denne avgangen vil gå alle dager. 

Det blir tidligere søndagsavganger. 

Oppdatert rutehefte finner du her

 

Kveldsavganger på rute 120

Det blir en ekstra avgang på rute 120 på hverdager (22:20 fra byen), og to runder på lørdager (20:20 og 22:20 fra byen).

Oppdatert rutehefte finner du her

 

Justert kjøretid på rute 41 og 43

Linje 41 en avgang på morgenen flyttes 5 minutter frem. Tilsvarende flyttes korresponderende avgang fra Torud-Eidsfoss (rute 43) frem 8 minutter for at man skal  kunne rekke rute 41 videre.

Oppdatert rutehefte finner du her

 

Linje 01 Horten - Stavern, Linje 110 Solvang, Linje 111 Husvik, Linje 115 Husvik - Vallø, 116 Borgheim - Skallevold, 118 Sandeåsen - Presterød 

flyttes fra Slagenveien til å kjøre over Tønsberg sykehus. Mindre justeringer i kjøretid på enkelte ruter.

Oppdatert rutehefte finner du her

 

Skolerute nr 1589 Bakkenteigen o/Eik

Denne flyttes 5 minutter frem til avgang 0730 på grunn av etterfølgende tur.

 

8. oktober endrer enkelte linjer spor på Tønsberg rutebilstasjon

Endringer:

  • Spor 2 111 Husvik 
  • Spor 3 124 Andebu + 126 Kirkevoll + 1500 Re vgs
  • Spor 4  115 Vallø + 121 Ramnes-Hof + 1505 Re vgs
  • Spor 5 120 Kirkevoll 
  • Spor 6 116 Skallevold
  • Spor 7 112 Torød

     

Har du spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med vår kundesenter på tlf 33 30 01 00 eller via vår Facebook side