Leverandør er kontaktet og vi håper det er i orden om kort tid!
 
Anbefaler deg å benytte appen VKT Reise inntil videre.