Buss hvert 15. min i tidsrommet 07-09 på hverdager på Linje 111 Jarlsø - Nes - Tønsberg og Linje 115 Vallø - Øvre Råel - Tønsberg i forbindelse med anleggsperioden på Presterød. Det vil også settes opp ekstra avganger i tidsrommet 15-17 fra Tønsberg rb.st til Jarlsø og Vallø. 

Bussen vil kjøre ordinær trase til og fra sentrum og vil få prioritet og blir den raskeste reisemåten i perioden.  

Rutehefte gjeldene fra 8. april finner du her

Håper vi ser deg på bussen!