Takster 2020 Vestfold

Enkeltbilletter:
Takstene økes med 1 krone for takst 1 og 2.

Vestfoldkort / Periodekort:
Periodekort med gyldighet i 30 dager øker med 10 kroner for kategorien Ung (fra 6 til 19 år). Ny pris blir 280 kr for 30 dager.  
Periodekort vil fortsatt selges med varighet på 7, 30 og 180 dager.

Verdikort/mobilbillett:
Verdikort og Mobilbilletten gir fortsatt de billigste enkeltbillettene. 


Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

Enkeltbilletter kjøpt om bord på buss: 

Antall soner VOKSEN (18+) BARN (6-17 år)  Honnør
1 39,- 20,- 20,-
2 46,- 23,- 23,-
24-timers billett 85,- 85- 85,-

 

VKT Mobilbillett/ Verdikort: 

Antall soner VOKSEN (18+) BARN (6-17 år)  Honnør
1 34,- 17,- 17,-
2 41,- 21,- 21,-
24-timers billett 80,- 80,- 80,-

 

Vestfoldkort (Periodekort): 

Kategorier 7 dager 30 dager  180 dager*
Ung (6-19 år)  100,- 280,- 1.400,-
UngVoksen (20-29 år)  150,- 430,- 2.150,-
Voksen (30-59 år)  240,- 740,- 3.700,-
GodtVoksen (60-66 år)  190,- 570,- 2.850,-
Honnør (67+) 130,- 370,- 1.850,-

* 180 dagers kort selges kun i vår nettbutikk og på våre salgskontor. Du betaler kun for 150 dager, men kortet er gyldig 180 dager. 

Du kan betale med kort og konanter på våre salgskontorer og på bussene. 


Samarbeid med Brakar: 

Har du gyldige VKT produkter (gjelder alle VKT produkter bortsett fra Verdikort) kan du benytte disse på Brakars linje 91 Berger - Drammen sykehus, linje 92 Svelvik – Mariås og linje 98 Tangen – Mariås - Berger. 
Har du reisekort med gyldig periode må du i tillegg til kortet vise gyldig valideringskvittering. Denne får du av sjåfør på VKT buss om du spør. 

Overgang Drammensonen
Det gis fri overgang i 45 minutter til alle linjer innefor sone Drammen så dersom kunden har billett/kort og gyldig kvittering for overgangssonen. 

VKT Ung gjelder til og med sone Lier. Ved videre reise til tilstøtende soner betales ordinær takst fratrukket takstgruppe 1 hos Brakar. 


Skoleelever fra Vestfold til grunnskoler i Viken området:

Grunnskoleelever som reiser med Linje 93 mellom Berger og Svelvik kan benytte Brakar skolekort og Brakar produkter på avganger til og fra skolen i Viken. Elevene skal ha skolekort med oblat. Disse blir sendt fra Brakar via skolen.

 

Skoleelever fra Svelvik til Sande videregående:

Videregående elever som bor i Svelvik og som går på Sande videregående skole og som reiser med Linje 93/skolebusser mellom Svelvik og Sande vgs. kan kjøpe Vestfoldprodukter. Disse produktene vil de også kunne benytte til overgang på Brakars busser i Drammensonen og i Svelviksonen innenfor 45 minutter. Reiser de med reisekort må de vise gyldig valideringskvittering. 

VKT anbefaler elevene som går på Sande videregående og benytter buss frem og tilbake til skolen om å kjøpe Vestfoldkort Ung. Dette gjelder for alle i alderen 6 til 19 år. Med Vestfoldkort Ung kan de reise ubegrenset på lokalbusser som kjøres i regi av Vestfold kollektivtrafikk samt kunne benytte dette på overgang til Brakar Linje 91 til Drammen, Linje 98 Tangen – Mariås - Berger og Linje 92 til Mariås.

Har du Brakar produkter?

Har du gyldige Brakar produkter (gjelder alle Brakar produkter bortsett fra Verdikort) så kan du benytte dette på reiser med VKT linje 93 Svelvik - Sande og Linje 96 Selvik skole – Sande – Drammen sykehus. Har du reisekort fra Brakar må du ha med gyldig valideringskvittering.