Linje 111 Nes - Jarlsø


Linje 111 vil kjøre Husvikveien via Nes til/fra Jarlsø. Endringen vil gi kundene et enklere tilbud å forstå og et tilbud med færre forsinkelser.  

Det vil fortsatt kjøres halvtimesruter på dagtid, kvartersavganger i rush og timestilbud  kveldstid. På lørdager vil det økes fra timesavganger til halvtimesavganger  dagtid og på søndager blir det buss annenhver time som i dag.

Oppdatert rutehefte finner du her

Linje 115 Råel Øvre - Vallø


Dagens midlertidige trasé, Narverødveien-Nedre Bogenvei-Vallø, i begge retninger vil bli permanent. 

Det vil fra 25. februar bli en kraftig økning i antall avganger på Linje 115 med halvtimesavganger  dagtid mandag-lørdag og timesavganger  kveldstid til ca kl. 23 på hverdager og 00 på lørdager. Vi etablerer også på et søndagstilbud til/fra Vallø hvor bussene vil gå annenhver time på søndager. 

Oppdatert rutehefte finner du her