Vestfold fylkeskommune vedtok 12.02.2019 å gjøre endring på vennetransportordningen som forelå fra 1. november 2018. Tidligere var det kun grunnskoleelever som på medisinske årsaker hadde tilrettelagt skoleskyss og som satt alene i taxien som kunne bestille venneturer. Fra og med 25.02.2019 kan alle elever med tilrettelagt skoleskyss ha med seg venner til eller hjem fra skolen, hvis det er tilgjengelige seter i minibussen/taxien.

Både venner og søsken av eleven kan sitte på begge veier, men de må gå på samme skole som eleven og får kun skyss til samme tidspunkter som eleven. Det er skolens ansvar å følge opp at søsken og venner er godkjent til å være med. 

Vennetur er en prøveordning ut skoleåret 2019/2020.

All bestilling av venneturer skal gjøres av skolene.  

Ønsker du mer informasjon, les videre her Skoleskyss i grunnskolen