Undersøkelsen gjennomføres 3 ganger årlig og ble første gang gjennomført i 2016. Kollektivbarometeret er basert på BEST-undersøkelsen, som er et samarbeid mellom kollektivselskapene i Stockholm, Helsinki, København, Geneve og Oslo.

Undersøkelsen måler på 10 ulike områder:
- Kollektivtilbudet
- Punktlighet
- Informasjon
- Personalets opptreden
- Trygghet og sikkerhet
- Komfort
- Kollektivtrafikkens rolle i samfunnet
- Valuta for pengene
- Lojalitet
- Befolkningstilfredshet

Befolkningstilfredsheten i Vestfold har økt hvert år siden første undersøkelse ble gjennomført i 2016.

Vi skal jobbe videre i 2019 for å oppnå nye gode resultater for dere som benytter bussen!

Vil du lese mer? Da finner du mer om kollektivbarometeret her