Oppdatert info: 

Sandefjord: 

På grunn av Tour of Norway er det omkjøring Sandefjord sentrum 31.05.2019 frem til ca kl.19.00 . Holdeplassene Hjertnespromenaden og Brygga Sandefjord vil ikke bli betjent. Bussene kjører Strandpromenaden , Sandefjordsveien og Dronningens gate begge veier.

 

Forsinkelser kan oppstå.Linje 01:

Vil kjøre fra Fokserød via E18 og ned hele Sandefjordsveien til Sandefjord rb.st. og motsatt på vei til Tønsberg fra Sandefjord. 

Holdeplassene Solbakken, Botten, Klinestad, Tingvoll, Hundstokkrysset, Hundstokk, Innlaget Raveien, Haukerød Raveien blir ikke betjent. 

Dette gjelder avgangene: (avgangstid fra Fokserød) 
16:23 mot Sandefjord (15:50 Tønsberg Rutebilstasjon)
16:27 mot Tønsberg (15:05 fra Kysthospitalet)
16:38 mot Sandefjord (15:10 fra Bromsveien)
16:53 mot Sandefjord (16:20 fra Tønsberg Rutebilstasjon)
16:57 mot Tønsberg (15:35 fra Kysthospitalet)
17:08 mot Sandefjord (15:45 fra Bromsveien)
17:23 mot Sandefjord (16:50 fra Tønsberg rutebilstasjon)
17:27 mot Tønsberg (16:05 fra Kysthospitalet)
17:38 mot Sandefjord (16:10 fra Bromsveien)

 

Linje 03: 

Avgang 15:30 fra Sandefjord Rutebilstasjon til Veldre kunne få noen forsinkelser. 

Avgang 16:00 fra Sandefjord Rutebilstasjon til Veldre vil kunne få noen forsinkelser. 

Avgang 16:25 fra Veldre til Sandefjord Rutebilstasjon vil kunne få noen forsinkelser. 


Linje 138: 

Linje 138 vil kjøre via Heimdalveien og Hegnaveien til brygga. Holdeplassene Nilsesvingen,Lille Gokstadveien, Gokstadveien og skorge blir ikke betjent. 

Dette gjelder avgangene: 
Avgang fra Sandefjord Rutebilstasjon til Sandskje klokken 16:25
Avgang fra Sandskje til Sandefjord Rutebilstasjon klokken 16:42

 
Linje 163: 

Linje 163 vil kjøre via Heimdalveien og Hegnaveien til brygga. Holdeplassene Nilsesvingen,Lille Gokstadveien, Gokstadveien og skorge blir ikke betjent. 

Dette gjelder avgangene: 

Avgang fra Sandefjord Rutebilstasjon til Solløkka klokken 16:35

Avgang fra Solløkka til Sandefjord rutebilstasjon klokken 16:46

 

Linje 172: 
Vi får dessverre ikke betjent Åbol grunnet sykkeltraseen kjøres to ganger langs Lingelemveien og veien er derfor sperret. 

Dette gjelder avgangene: 
Avgang 16:16 fra Ringkollen kjører til Sandefjord rutebilstasjon 
Avgang 16:46 fra Ringkollen kjører til Sandefjord rutebilstasjon
Avgang 17:16 fra Ringkollen kjører til Sandefjord rutebilstasjon.
Avgang 16:15 fra Åbolveien kjører kun fra Sandefjord Rutebilstasjon og til Ringkollen. 
Avgang 16:45 fra Åbolveien kjører kun fra Sandefjord Rutebilstasjon og til Ringkollen
Avgang 17:15 fra Åbolveien kjører kun fra Sandefjord Rutebilstasjon og til Ringkollen

Avgang 17:46 fra Åbolveien kjører kun fra Sandefjord Rutebilstasjon og til Ringkollen. 


Linje 150 Andebu: 

Avgang 16:15 fra Andebu sentrum Innstilles pga. stengte veier. 
Avgang 17:05 fra Sandefjord Rutebilstasjon til Andebu Innstilles pga. stengte veier. 
Avgang 17:55 fra Andebu  Betjenes som normalt. 

 

Larvik: 

Linje 01 vil ikke betjene Larvik sentrumsterminalen på følgende avganger: 

Avgang 15:35 fra Kysthospitalet (16:00 Larvik Sentrumsterminal)

Avgang 13:40 fra Bromsveien (16:10 Larvik Sentrumsterminal)

Avgang 15:40 fra Sandefjord Rutebilstasjon (16:25 Larvik Sentrumsterminal)

Avgang 16:05 fra Kysthospitalet (16:30 Larvik Sentrumsterminal)

Avgang 14:10 fra Bromsveien (16:40 Larvik Sentrumsterminal)

Avgang 16:35 fra Kysthospitalet (17:00 Larvik Sentrumsterminal)

 Det vil kunne oppstå forsinkelser på avgangene. 

 
Linje 03: 

Avgang 15:30 fra Sandefjord Rutebilstasjon til Veldre kunne få noen forsinkelser. 

Avgang 16:00 fra Sandefjord Rutebilstasjon til Veldre vil kunne få noen forsinkelser. 

Avgang 16:25 fra Veldre til Sandefjord Rutebilstasjon vil kunne få noen forsinkelser. 

 

Linje 011 Ekspress: 

Avgang 15:40 fra Tønsberg Rutebilstasjon vil benytte avkjøring til Larvik ved Farrisbrua og kjøre ned til Larvik Stasjon. Dersom veien gjennom sentrum har åpnet vil bussen kjøre videre fra Larvik stasjon og opp gjennom Nansetgata. dersom veien fremdeles er stengt blir denne avgangen terminert ved Larvik stasjon.

Får ikke betjent følgende holdeplasser: Kverken, Stubberød, Knausen, Østli, Nordbyen, Nanset, Nanset skole, Skrivergården, Larvik bibliotek, Larvik Sentrumsterminal, Prinsegata

Linje 208: 

Vil kunne oppleve noe forsinkelser på avgang 15:28 fra Hagalia. 

Vi beklager ulemper endringene og forsinkelsene vil medføre.