Vekst på over 20.000 passasjer etter endringene på Linje 113

En av endringene vi gjorde 8. oktober var blant annet at vi slo sammen Linje 109 og 113 til Linje 113 A og 113 B. Denne endringen har gitt 10 minutters frekvens mellom Eik og Ekeneskrysset. Vi økte i den forbindelse tilbudet kraftig på Husøy hvor det gikk fra timesavganger til avganger hvert 20 min. Dette har resultert i en økning i antall passasjerer på 11 % på nye rute 113 så langt i år. Det betyr en vekst på over 20.000 passasjerer. På Husøy har antall passasjerer økt med nærmere 30% i årets to første måneder sammenlignet med samme periode i 2018. Det er en økning på nærmere 1.800 passasjerer på Husøy.

Vi har også etablert en ny og raskere linje mellom Tønsberg og Torød, Linje 112, som gir 5 min. kortere reisetid i rush. Så langt i år er det registrert om lag 4.000 passasjerer på disse avgangene.

Dobling av påstigende ved Sykehuset i Vestfold

8. oktober 2018 startet totalt 6 linjer (fra. 10. desember ble dette til 7 linjer) å betjene Sykehuset i Vestfold og dette har gitt pasienter, besøkende og ansatte på sykehuset et veldig godt busstilbud. De som tidligere kjørte bil, kan nå ta bussen og slippe å tenke på parkering.  Antall ukentlige påstigninger på sykehuset har økt fra 480 i uke 41 (2018) til 950 i uke 6 (2019) og antall passasjerer øker fortsatt.

Endringene på Linje 116 har gitt 7.500 flere reiser

10. desember 2018 ble Linje 116 splittet i to for å slippe «ringen» på Skallevold. Det betyr at mange nå slipper å kjøre omveien rundt Skallevold til eller fra byen. Vi styrket også tilbudet langs fellestrekningen Kaldnes – Tønsberg – Tolvsrød – Gårdbokrysset slik at det nå går buss hvert 10 min. på hverdager, hvert 30 min på kveldstid, hvert 15. min på lørdager og timesavganger på søndager. Dette har ført til en vekst i antall påstigninger på 5% så langt i år. Det betyr over 7.500 flere reiser enn i samme periode i fjor. 

Endringen betyr at de som bor langs Ringshaugveien og Rønningveien nå kan reise korteste vei til byen og slipper å bli kjørt i ring rundt Skallevold. Det betyr kortere reisetid totalt sett. På dagtid går bussen hvert 20. minutt både langs Ringshaugveien og Rønningveien. I tillegg ser vi at disse endringene har bidratt til bedre punktlighet. 

Flere avganger og kortere reisetid mellom Stavern og Larvik

Linje 01 ble 10. desember styrket med avganger hvert 15. minutt i rush mellom Stavern og Larvik, i tillegg så ble deler av traseen flyttet ut i Stavernsveien slik at reisetiden mellom Stavern og Larvik har blitt redusert. Så langt i år har dette bidratt til en vekst8,3%. Det er om lag 4.400 flere reiser på denne strekningen.  

Kvelds og søndagsavganger på Linje 02

Det ble fra 8. oktober satt opp en ekstra avgang fra Horten til Holmestrand kl 22:40 med retur 23:45 på hverdager og søndager slik at denne avgangen nå kjører hver dag. Vi lanserte også tidligere søndagsavganger på Linje 02 som har vært etterspurt i lang tid og vi ser en kraftig økning av reisende på søndager speielt i Tønsberg.  

Vekst på 11% på Linje 120 Kirkevoll – Revetal – Tønsberg

8. oktober ble det satt igang en ekstra avgang på rute 120 på hverdager (22:20 fra Tønsberg til Kirkevoll), og to runder på lørdager (20:20 og 22:20 fra Tønsberg til Kirkevoll). Dette bidrar til at flere fra Revetal kan velge bussen om de skal til Tønsberg.  Etter årets to første måneder er det registret over 2.600 flere reiser på denne ruten. Det er en vekst på over 11% sammenlignet med samme periode i 2018.

Bakgrunnen for ruteendringene

Endringene er i tråd med våre prinsipper for utvikling av rutetilbudet. Vårt tilbud skal være enkelt å forstå og enkelt å bruke. Dette fører til at man i større grad kan velge buss før bil i flere sammenhenger. Høy frekvens (mange avganger) er det viktigste kvalitetselementet våre kunder har og for å oppnå dette må ressursene settes inn der potensialet er størst. Dette kan føre til at noen mister kollektivtilbudet rett utenfor døren og får lenger avstand til holdeplass, men endringen gir likevel flere kunder i sum, ved at de største markedene prioriteres med flere avganger. Kollektivtrafikken skal ta markedsandeler fra bil og må derfor bli konkurransedyktig på reisetid og bør i så stor grad som mulig følge den «naturlige» traseen som en bilist ville valgt og derfor er ringlinjer noe vi jobber med å fjerne. Dette fordi våre kunder skal fra A til B, og ikke rundt i en ring. Ofte tar det tid før en ser en endring på reisemønster og endringer i passasjertall ved ruteendringer, men endringene som ble gjennomført i oktober og desember 2018 har gitt svært gode resultater raskt!  


Busslinjer som nå betjener Sykehuset i Vestfold:
Linje 01 Horten – Stavern
Linje 110 Solvang
Linje 111 Nes - Jarlsø
Linje 115 Øvre Råel - Vallø
Linje 116 A Skallevold – Brekkelia – Løveid – Tønsberg – Borgheim 
116 B Skallevold – Ringshaug – Løveid – Tønsberg – Kaldnes
Linje 118 Sandeåsen – Presterød

 

Søk opp dine reisealternativer i vår reiseplanlegger. I vår reiseplanlegger får du alltid de siste oppdateringene. 

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne via Facebook, epost (firmapost@vkt.no)  eller på telefon til 33 30 01 00 eller Ruteopplysningen 177 (ekstra kostnader påløper).