Håper du har et par minutter til å svare på skjemaet under. 

Ønsker du å vinne et 7 dagers reisekort så husk på å legge inn din e-postadresse i siste delen av skjemaet. 
Vinner annonseres på Facebook og vil også få en epost av oss med info. 

Skjemaet og svarene vil slettes innen 31.12.2019 og innkomne e-poster vil kun bli benyttes til å trekke en vinner og kontakte vinneren direkte etter trekning. Alle e-postene vil bli slettet når trekning er gjennomført.