VKT har i dag ansvaret for å utvikle et kostnadseffektivt og markedsrettet kollektiv- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere innenfor de rammer og retningslinjer vestfold fylkeskommune fastsetter. Om lag 220 busser kjører 10 millioner rutekilometer pr år og det foretas ca. 10 millioner reiser årlig. Målene våre er blant annet å gi innbyggerne et best mulig kollektivtilbud, løse mobilitetsutfordringer i regionen og bidra
til å redusere klimagassutslipp.

Fra og med den 01.01.2020 vil virksomheten flyttes over til den nye kollektivenheten i Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Seksjonen for kollektivtrafikk og mobilitet skal ta en offensiv rolle i utvikling av grønn mobilitet i den nye regionen Vestfold og Telemark når det gjelder tilbud til innbyggerne, utvikling av materiell, smarte ITS- systemer og innovative kontraktsformer. Seksjonen skal følge opp de politiske ambisjonene om å dreie mobiliteten i en smartere og mer bærekraftig retning.

Høres dette spennende ut? 

Mer informasjon om hver enkelt stilling finner du her:

Rådgiver Kunderettede systemer Seksjon kollektiv og mobilitet: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=162551870

Rådgiver Trafikk-/ruteplanlegging Seksjon kollektiv og mobilitet: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=162552469

Rådgiver Drift-/kvalitetsoppfølging Seksjon kollektiv og mobilitet: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=162554500