«På vegne av VKT er jeg svært glad for det spennende initiativet til Tide om å teste ut elbuss i Larvik. Det er et moderne, miljøvennlig alternativ som egner seg godt for busslinjer med begrenset avstand, og derfor har vi landet på å starte opp med å teste ut en elbuss på linje 210», sier markedsdirektør i VKT Trond Myhre.

Bussen er den første elektriske bussen i Vestfold, og skal kjøre rute 210 i Larvik. Den er av type Golden Dragon lavgulvbuss, og har 35 sitteplasser med bilbelte. Bussen har et batteri på 345 KW, som gir en rekkevidde på ca. 250 km. Det legges til rette for lading om natten på depoet til Tide Buss i Larvik.

«Vi jobber sammen for å få til en overgang til utslippsfri busstransport, og dette er et steg inn i fremtidens kollektivløsning», sier teknisk direktør i Tide Buss, Jan-Helge Sandvåg. Den elektriske bussen vil både redusere utslippet, og i tillegg kjøre stillere enn dieselbuss. Dette er fordeler både for sjåfør og passasjerer, men også for omgivelsene rundt.

"Det er to måter vi gjennom vårt arbeid kan bidra til at samfunnet blir mer miljøvennlig. Den ene måten er ved at flere benytter seg av vårt busstilbud, den andre ved at bussene i seg selv blir mer miljøvennlig. Vi gleder oss til fortsettelsen. Sammen med VKT vil vi i Tide tilrettelegge for gode, miljøvennlige reiseopplevelser også fremover» sier områdeleder Vestfold, Glenn Rudi Baann.