Passasjertallene  i august ble meget bra! Vi hadde en vekst på hele 8,4% sammenlignet med samme måned i 2018. Det var kommunene Tønsberg, Horten, Sandefjord, Larvik og Re som stod for det meste av veksten i august. Linje 01, 02, 120, 111, 113, 115 og 116, som ble styrket i 2018 og i februar 2019, bidro med en vekst på 37.000 reiser av en total vekst på 57.500 reiser i august. 

Les mer om endringene som ble gjennomført i Oktober og Desember i 2018 og i Februar 2019 her. 

Akkumulerte tall pr august viser en passasjervekst3,2% så langt i år. Veksten er størst i kommunene Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Re og Horten.

Takk til alle dere som velger buss.