Endringer fra 17. august: 

 • Linje 023:
  Første avgang i begge retninger er flyttet frem  slik at bussen går 5 minutter tidligere pga. endret skolestart ved Horten vgs. 
 • Linje 120: 
  Morgenavganger er flyttet frem slik at bussen går 5 minutter tidligere. 
 • Linje 124:
  Noen justeringer i avgangstider midt på dag – tilpasset justerte skoletider for skoler i Andebu og Høyjord.
 • Linje 150: 
  En avgang fra Andebu er tilpasset endrede skoletider på Andebu skole.


Vår
 reiseplanlegger  vkt.no og appen VKT Reise er oppdatert

 

Sporendring Linje 113 A og 113 B på Tønsberg rutebilstasjon: 

 • Rute 113 A/B til Eik flyttes fra spor 10 til spor 17.
 • Rute 113 A/B til Husøy/Torød flytter fra spor 8 til spor 16.

Rutetabeller som gjelder fom. 17. august: 

Vi ønsker alle en fin høst! 

Husk å vise hensyn og følge våre reiseråd