Den nye seksjonen heter Kollektiv og Mobilitet og hører innunder sektor Samferdsel, miljø og mobilitet.  Seksjon Kollektiv og Mobilitet vil bl.a ha ansvaret for kollektivtilbudet og skoleskyss i hele det nye fylket.

Ingen endringer for deg som reiser kollektivt

For deg som reisende vil alt være som før en god stund fremover. Det vil fremdeles stå VKT og Farte på bussene og informasjonskanalene vkt.no og farte.no vil fungerer som tidligere. Det samme vil appene til både Farte og VKT.  

Du kan kjøpe de samme billettenesamme måte som før.

Når det gjelder skoleskyss så vil dette også være som før enn så lenge. Skal du søke om skyss til videregående skole så må du fremdeles søke via farte.no dersom du har din folkeregistrerte adresse i tidligere Telemark og via vkt.no dersom din folkeregistrerte adresse ligger i tidligere Vestfold.  
Gjelder det skoleskyss for grunnskole så er det fremdeles skolene som skal kontaktes.  


Hva skjer framover?

I 2020 og i tiden fremover skal vi arbeide med å skape en felles merkevare, gode informasjonskanaler og app`er som gir innbyggerne i den nye regionen informasjonen de trenger for å reise kollektivt.  
Vi skal videreutvikle rutetilbudet og et felles takst -og sonesystem. Innen skoleskyss vil vi utvikle et felles regelverk og system for skoleskyss som gjelder for hele fylket.
TT- ordningen og løyver har også blitt lagt til seksjonen og her vil det også gjøres en harmoneringsjobb for å skape like rammer i hele Vestfold og Telemark fylke. Informasjon om reiser, informasjon og skoleskyss i tidligere Vestfold finner du på www.vkt.no

Informasjon om reiser, informasjon og skoleskyss i tidligere Telemark finner du på www.farte.no

Informasjon om løyver finner du på https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/loyver/

Informasjon om TT transport finner du på https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/tt-ordning/