Kapasitet

Kapasiteten om bord er redusert for å ivareta Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger for å begrense og forsinke utbrudd av Covid 19. Du kan derfor oppleve at bussen ikke stopper på holdeplassen fordi den kjører med redusert kapasitet, og regnes dermed som full. Du bør derfor beregne god tid når du skal reise med buss. 

Som kunde har du rett til transport innenfor den kapasiteten vi har mulighet til å ha med om bord. Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis transportmiddelet du skal reise med ikke har plass.
Les mer om vår reisegaranti.

Man kan i dag sitte skulder mot skulder på reiser som varer under en time, men kontakt ansikt mot ansikt bør unngås. Seter med ryggen mot kjøreretning bør derfor ikke benyttes, med unntak av reisende som er i familie, går i samme skoleklasse eller om man reiser sammen med de man regner som sine nærmeste.

Kjøp billett - alltid! 

Kjøp billett før påstigning: Du kan betale direkte i Vipps, i app´en VKT Mobilbillett eller fylle opp ditt reisekort med periode i nettbutikken. Du kan også kjøpe enkeltbilletter, billetthefte, 24 timersbilletter og periodekort på våre salgskontor og på vårt kundesenter  på Tønsberg rb.st.  


Reiseråd:

 • Ikke reis hvis du er syk.
 • Ikke reis hvis du ikke må. Bruk sykkel eller gå om du kan.
 • På busser med inngang via fordør: Hold billett/reisekort/bankkort klare før påstigning slik at oppholdet foran hos sjåfør går så raskt som mulig.
 • Føles bussen for full – vis ansvar og vent på neste avgang. 
 • Benytt ledige seter. Man kan sitte skulder til skulder, men man bør unngå kontakt ansikt til ansikt. Seter med ryggen mot kjøreretning bør derfor ikke benyttes, med unntak av reisende som er i familie, går i samme skoleklasse eller om man reiser sammen med de man regner som sine nærmeste.
 • Fremste seterad skal ikke benyttes. 
 • Ved ståplasser bør man holde avstand, fordele seg utover i bussen og unngå kontakt ansikt til ansikt.
 • Sørg for god hostehygiene.
 • Sørg for god håndhygiene både før, under og etter reisen. Vi anbefaler alle reisende å ha med seg hånddesinfeksjonsmiddel på reisen.
 • Utgang kun via bakdør.
 • Bruk munnbind ved innreisekarantene (ankomst fra "rødt" land): Alle over 12 år som ankommer Norge og er i innreisekarantene skal bruke munnbind under reisen med kollektivtransport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet.

 Tiltak: 

Vi forsøker å begrense situasjoner hvor kunder og kollektivtrafikkens medarbeidere må ha nærkontakt.
Våre tiltak er i tråd med den nasjonale veilederen for smittevern i kollektivtransport. Formålet er å beskytte passasjerer og ansatte mot smitte, og  begrense smittespredning.

 • Setene som ikke skal benyttes er merket. 
 • Infoskjermer er tatt i bruk for å minne om å holde avstand og følge våre reiseråd. 
 • Renholdet er trappet opp.
 • For å verne både sjåfører og de reisende er det viktig å ikke stoppe opp hos sjåfør lenger enn nødvendig på de linjene som har påstigning foran. Vi ber derfor alle om å ha billett/bankkort /reisekort klare før påstigning. Bussene vil ha merking som leder de reisende på best mulig måte inn i bussene.
 


Oppdatert 16. september