Reiseråd:

 • Ikke reis hvis du er syk.
 • Ikke reis hvis du ikke må. Bruk sykkel eller gå om du kan.
 • På busser med inngang via fordør: Hold billett/reisekort/bankkort klare før påstigning slik at oppholdet foran hos sjåfør går så raskt som mulig.
 • Føles bussen for full – vis ansvar og vent på neste avgang. 
 • Hold avstand, vis hensyn. Unngå kontakt ansikt til ansikt.
 • Benytt ledig seter. Man kan sitte skulder til skulder, men man bør unngå kontakt ansikt til ansikt. Seter med ryggen mot kjøreretning bør derfor ikke benyttes, med unntak av reisende som er i familie, går i samme skoleklasse eller om man reiser sammen med de man regner som sine nærmeste.
 • Fremste seterad skal ikke benyttes. 
 • Ved ståplasser bør man holde avstand, fordele seg utover i bussen og unngå kontakt ansikt til ansikt.
 • Sørg for god hostehygiene.
 • Sørg for god håndhygiene både før, under og etter reisen. Vi anbefaler alle reisende å ha med seg hånddesinfeksjonsmiddel på reisen.
 • Utgang kun via bakdør.

Oversikt over våre tiltak finner du her