Benytter du munnbind om bord på buss så ta ikke av eller kast munnbindet før du er ute av bussen og har forlatt områder med trengsel.

FHI anbefaler barn under ungdomsskolealder til å ikke bruke munnbind.
Av medisinske og andre årsaker kan ikke alle bruke munnbind.

Takk for at du viser hensyn! 

For mer info om munnbind og korrekt bruk se nettsidene til FHI