Det blir derfor ingen storstreik i lønnsoppgjøret i privat sektor mellom NHO og LO/YS.
Meklingen kom i havn over 13 timer på overtid.

Bussene vil gå som normalt.