Munnbindet skal ikke tas av eller kastes før du er ute av bussen og har forlatt områder med trengsel.

FHI anbefaler barn under ungdomsskolealder til å ikke bruke munnbind.
Det kan være årsaker til at reisende ikke kan eller skal benytte munnbind, og dette må respekteres.

For mer info se Larvik kommune sine nettsider her

Takk for at du viser hensyn! 

Sak oppdatert 14. januar.