For å redusere risikoen for smitte for elever og andre som er avhengig av å benytte kollektivtransport, anbefales det at man unngår bruk av kollektivtrafikk. Dette gjelder særlig på tidspunkter hvor det er mange som reiser.

Munnbind
Anbefaling om å benytte munnbind dersom du ikke kan holde avstand. Munnbind skal ikke tas av eller kastes før du er ute av bussen og har forlatt områder med trengsel.

FHI anbefaler barn under ungdomsskolealder til å ikke bruke munnbind.
Det kan være årsaker til at reisende ikke kan eller skal benytte munnbind, og dette må respekteres.

De viktigste reiserådene nå er:

 1. Ikke ta bussen om du ikke må
 2. Unngå å reise i rush-tiden
 3. Fyll opp alle sitteplasser – sitt skulder til skulder, ikke ansikt til ansikt
 4. Må du stå, sørg for en meters avstand
 5. Bruk munnbind når du ikke kan holde avstand. I noen kommuner skal du alltid bruke munnbind når du reiser kollektivt.


Kapasitet

Kapasiteten om bord er redusert for å ivareta Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger for å begrense og forsinke utbrudd av Covid 19. Du kan derfor oppleve at bussen ikke stopper på holdeplassen fordi den kjører med redusert kapasitet, og regnes dermed som full. Du bør derfor beregne god tid når du skal reise med buss. 

Som kunde har du rett til transport innenfor den kapasiteten vi har mulighet til å ha med om bord. Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis transportmiddelet du skal reise med ikke har plass.
Les mer om vår reisegaranti.

Man kan i dag sitte skulder mot skulder på reiser som varer under en time, men kontakt ansikt mot ansikt bør unngås. Seter med ryggen mot kjøreretning bør derfor ikke benyttes, med unntak av reisende som er i familie, går i samme skoleklasse eller om man reiser sammen med de man regner som sine nærmeste.

Vi har satt opp ekstra busser i forbindelse med skoleskyss for å unngå trengsel. Info om disse finner du her

Kjøp billett - alltid! 

Kjøp billett før påstigning: Du kan betale direkte i Vipps, i app´en VKT Mobilbillett, med SMS eller fylle opp ditt reisekort med periode i nettbutikken. Du kan også kjøpe enkeltbilletter, billetthefte, 24 timersbilletter og periodekort på våre salgskontor og på vårt kundesenter  på Tønsberg rb.st.  

Det er også mulig å kjøpe enkeltbillett i appen Entur og i appen til Vy og på vy.no. 


Generelle Reiseråd:

 • Ikke reis hvis du er syk.
 • Ikke reis hvis du ikke må. Bruk sykkel eller gå om du kan.
 • Føles bussen for full – vis ansvar og vent på neste avgang. 
 • Bruk munnbind når du ikke kan holde anbefalt avstand. I noen kommuner skal du alltid bruke munnbind når du reiser kollektivt. Ikke ta av deg eller kast munnbindet før du er ute av transportmiddelet og har forlatt området med trengsel. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. Det er også viktig å huske at ikke alle kan benytte munnbind.
 • Benytt ledige seter. Man kan sitte skulder til skulder, men man bør unngå kontakt ansikt til ansikt. Seter med ryggen mot kjøreretning bør derfor ikke benyttes, med unntak av reisende som er i familie, går i samme skoleklasse eller om man reiser sammen med de man regner som sine nærmeste.
 • Ved ståplasser bør man holde avstand, fordele seg utover i bussen og unngå kontakt ansikt til ansikt.
 • Sørg for god hostehygiene.
 • Sørg for god håndhygiene både før, under og etter reisen. Vi anbefaler alle reisende å ha med seg hånddesinfeksjonsmiddel på reisen. 

 Tiltak: 

Vi forsøker å begrense situasjoner hvor kunder og kollektivtrafikkens medarbeidere må ha nærkontakt.
Våre tiltak er i tråd med den nasjonale veilederen for smittevern i kollektivtransport. Formålet er å beskytte passasjerer og ansatte mot smitte, og  begrense smittespredning.

 • Setene som ikke skal benyttes er merket. 
 • Infoskjermer er tatt i bruk for å minne om å holde avstand og følge våre reiseråd. 
 • Renholdet er trappet opp.
 • For å verne både sjåfører og de reisende er det viktig å ikke stoppe opp hos sjåfør lenger enn nødvendig på de linjene som har påstigning foran. Vi ber derfor alle om å ha billett/bankkort /reisekort klare før påstigning. Bussene vil ha merking som leder de reisende på best mulig måte inn i bussene.
 • Ekstrabusser er satt opp i forbindelse med skoleskyss.

Trenger du bistand på reisen?

For å sikre smittevern for sjåfører og kunder, kan ikke kunder forvente samme bistand som tidligere, dersom en meters avstand ikke kan ivaretas.

 • Sjåfør vil hjelpe til med å legge ut rampen/betjene rullestolheis, men vil holde anbefalt avstand. 
 • Dersom du ikke har mulighet til å sikre rullestol på egenhånd eller trenger annen hjelp, anbefaler vi å ha med en ledsager. Ledsager reiser gratis i denne perioden. Oppdatert 22. April 2021.