Kontaktpersoner for presse og media i Vestfold Kollektivtrafikk AS er:

Markedsdirektør:
Trond Myhre
Telefon: 932 39 400
Epost: trondm@vkt.no 

Øvrige kontaktpersoner er:
Driftsleder:
Lars Sandnes
Telefon: 900 18 096
Epost: larsan@vkt.no

Markedskonsulent:

Christel Reinertsen
Telefon: 452 28 044
Epost: christelr@vkt.no