Kontaktpersoner for presse og media i Vestfold Kollektivtrafikk AS er:

Markedsdirektør: Trond Myhre (932 39 400)
Administrerende direktør: Erik Gundersen (951 38 847)

Øvrige kontaktpersoner er:
Driftsleder: Lars Sandnes (900 18 096)
Markedskonsulent: Christel Reinertsen (452 28 044)