Kontraktsområdet omfatter ruter og skoleruter i Vestfold, i hovedsak innenfor kommunene Sande og Holmestrand, samt enkelte ruter i bl.a. kommunene Re, Drammen, Svelvik og Horten. Kontraktsperioden er 1.januar 2020 – 30.juni 2024 med mulighet for forlengelse med inntil 2 år, frem til 30.jui 2026. VKT har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten for perioden etter 30.juni 2024 med inntil to (2) år. Dersom VKT velger å benytte sin ensidige opsjon fullt ut, vil kontraktsperioden maksimalt bli 6,5 år.

Anbudskonkurransen er kunngjort både i DOFFIN-databasen og i Tenders European Daily (TED) databasen. Konkurransen gjennomføres via konkurranseverktøyet Mercell.Det innebærer at alle interessenter og tilbydere må registrere seg i Mercell for å sikre seg konkurransegrunnlaget, samt evt. tilleggsinformasjon som blir gitt før tilbudsfrist, jf. punkt 4.1.

Klikk her for registrering i Mercell.

Frist for innlevering av tilbud er 17. desember 2018 kl. 12:00.

Vestfold Kollektivtrafikk A/S inviterer til anbudskonkurransen Minibuss Vestfold 2018.

Hensikten med anskaffelsen er skoleskyss av elever som mangler kollektivtilbud eller som er innvilget skoleskyss av medisinske årsaker. 

Anskaffelsen omfatter innleie av 28 minibusser med sjåfør, 25 på heldagsleie og 3 på deltidsleie. Det stilles krav om bruk av biogass som drivstoff i alle minibusser innleid på heldagsleie.

Kontraktsperioden er 01.01.2018 - 30.06.2023 med mulighet for forlengelse i 2 år.

Konkurransen er delt i 2 geografiske deloppdragsområder innenfor Vestfold. Det er anledning til å gi deltilbud på en eller flere minibusser, innenfor et eller begge deloppdragsområdene.

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig på Doffin på følgende link. https://doffin.no/Notice/Details/2017-732718

Tilbudsfrist 22. mai 2017 kl. 12:00.