Om VKT

VKT er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikk og skoleskyss i Vestfold, og er eid av Vestfold fylkeskommune.

VKT har ansvaret for å utvikle et kostnadseffektivt og markedsrettet kollektiv- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere innenfor de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter. Om lag 220 busser kjører 10 millioner rutekilometer pr år og det foretas ca. 10 millioner reiser årlig.

Målene er blant annet å gi innbyggerne et best mulig kollektivtilbud, løse mobilitetsutfordringer i regionen og bidra
til å redusere klimagassutslipp.

Organisering

VKT planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Vestfold. Vi eier ingen transportmidler selv. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for VKT.  

Ledelse

Adm. direktør: Tone Klausen Borge
Markedsdirektør: Trond Myhre
IT sjef: Bjørn Aasebø
Driftsleder: Lars Sandnes


Styret

Styreleder: Per-Eivind Johansen
Styremedlem: Anne Anne Rygh Pedersen
Styremedlem: Torunn Birgitte Karlsvik Glenna
Styremedlem: Svein Kristian Waale
Ansatte representant: Jan Einar Hvitstein