Presseinformasjon

Kontaktpersoner for presse og media i Vestfold Kollektivtrafikk AS er Markedsdirektør Trond Myhre (932 39 400), Markedskonsulent Christel Reinertsen (452 28 044)  og Administrerende direktør Erik Gundersen (951 38 847).

Øvrige kontaktpersoner er:
Driftsleder Lars Sandnes (900 18 096)
 

Pressemeldinger: