Rapporter 

 

Framtidige kollektivløsninger i Tønsberg 
Beskriver dagens kollektivløsninger og utfordringer, overordnede føringer og forslag til hvordan mål om økt kollektivtransport best kan møtes. I rapporten framlegges bl.a. forslag til framtidig trasévalg gjennom Tønsberg sentrum og tiltak for å sikre at bussene kommer fram. Rapporten er utarbeidet i mai 2016 av Rambøll i samarbeid med VKT.
Last ned
 

Forslag til styrket busstilbud i Tønsberg og omegn  
Beskriver et styrket rutetilbud i Tønsberg-regionen som kan møte framtidens utfordringer. Rapporten er utarbeidet som en trafikkplan med gjennomgang av dagens tilbud, med forslag til forbedringer. Planen inneholder også tiltak som kan realiseres raskt, uavhengig av avklaringer i Bypakke Tønsberg-regionen. Rapporten er utarbeidet i juni 2016 av Strategisk Ruteplan AS i samarbeid med VKT.
Last ned
 

Gatebruksplan for sentrum Tønsberg - Høringsutkast
Gatebruksplanen er et delprosjekt innenfor Bypakke Tønsberg-regionen. Planen har status som prinsipplan og legger føringer for gatebruk og trafikksystem i Tønsberg sentrum. En prinsipplan er ikke juridisk bindende, men gatebruksplanen har sin juridiske forankring i Tønsberg kommunens Byplan under §2.2 og § 3.3.1. 
Last ned


Årsrapporter