Enkeltbillett kjøpt om bord på buss

For deg som ikke bruker bussen så ofte kan enkeltbilletter være et godt alternativ. Her viser vi prisen på enkeltbilletter man kjøper om bord på bussen, salgskontor og kundesenter. I forbindelse med Covid 19 er fordørene på bussene stengt og billetter kan derfor ikke kjøpes om bord.

NYE PRISER 1. februar - mer info her

Kjøp billett før påstigning.
Du har flere alternativer for billettkjøp og her finner du en oversikt

Sjekk up våre billetter som kan kjøpes via app, SMS eller VIPPS

Velg takst
 • Takst 1: for reiser innenfor èn sone
 • Takst 2: for reiser som strekker seg over 2 soner
 • Takst 3: for reiser som strekker seg over 3 soner
 • Takst 4: for reiser som strekker seg over 4 soner eller mer
 • 24 timers billett kan benyttes ubegrenset på alle lokalbusser i hele fylket.
  Ikke gyldig på båter og ekspressbusser som kjøres av andre selskaper.
Les mer om soner og takster
 • Fra og med fylte 18 år betales voksen takst.

 • Barnetakst betales fra og med fylte 6 år inntil fylte 18 år. Fra og med fylte 18 år betales voksen takst.

 • Enkeltbilletter med honnørrabatt utstedes til:

  • personer som er over 67 år.
  • Uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 17. juni 1966 nr.12 paragraf 8.3.
  • Blinde.
  • Ektefelle eller partner (registrert iht partnerskapsloven), uansett alder, som reiser i følge med person som løser honnørbillett.

  De som har krav på honnørrabatt, skal legitimere seg med Postverkets identitets-kort, pass, førerkort eller bankkort. Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal i tillegg forevise legitimasjon fra trygdekontoret.
  Blinde skal i tillegg til identitetskortet vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund. Tilleggslegitimasjonen er bare gyldig sammen med en av de ovennevnte legitimasjonsformer.

 • Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige skal betale barnetakst. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Moderasjonene gjelder kun enkeltbilletter. 

 • Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men disse teller med i gruppen. Gruppebilletten skal betales samlet og det utstedes kun en billett. 

 • Lurer du på hva det koster å ha med f.eks hund og sykkel om bord? Svaret på disse spørsmålene finner du her.  

De rimeligste enkeltbilletter kjøpes med mobilen i appen VKT Mobilbillett

Fant du det du lette etter?