Enkeltbilletter starter automatisk ved kjøp. Vi anbefaler derfor å kjøpe billetten noen minutter før avgang.
Velg takst

Takst 1: for reiser innenfor èn sone
Takst 2: for reiser som strekker seg over 2 soner
Takst 3: for reiser som strekker seg over 3 soner
Takst 4: for reiser som strekker seg over 4 soner eller mer

Les mer om soner og takster

24 timers billett kan benyttes ubegrenset på alle lokalbusser i hele fylket.
Ikke gyldig på båter og ekspressbusser som kjøres av andre selskaper.

Enkeltbilletter med honnørrabatt utstedes til:

  • personer som er over 67 år.
  • Uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 17. juni 1966 nr.12 paragraf 8.3.
  • Blinde.
  • Ektefelle eller partner (registrert iht partnerskapsloven), uansett alder, som reiser i følge med person som løser honnørbillett.

De som har krav på honnørrabatt, skal legitimere seg med Postverkets identitets-kort, pass, førerkort eller bankkort. Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal i tillegg forevise legitimasjon fra trygdekontoret.
Blinde skal i tillegg til identitetskortet vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund. Tilleggslegitimasjonen er bare gyldig sammen med en av de ovennevnte legitimasjonsformer.

Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige skal betale barnetakst. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Moderasjonene gjelder kun enkeltbilletter. 

Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men teller med i gruppen. Grupperabatten oppnås automatisk i VKT Mobilbillett når man legger til antall reisende. 

Obs: I VKT Mobilbillett får man ikke lagt til barn under 6 år så dersom gruppen kun har rett til gruppebillett ved å inkludere barn under 6 år i billetten så må gruppebilletten kjøpes ombord av sjåfør.  

Enkeltbilletter starter automatisk ved kjøp. Vi anbefaler derfor å kjøpe  billetten noen minutter før avgang.Du kan også kjøpe 24-timersbilletter, Vestfoldkort på 7 dager og 30 dager med appen VKT Mobilbillett.

Mer om appen VKT mobilbillett:

Les mer og last ned mobilbillett