Rutetabeller i Telemark

Rutetabeller i Telemark finner du nå på farte.no

Farte.no er den nye informasjonskanalen for kollektivtilbudet i Telemark. Den er laget fordi Telemark fylkeskommune har tatt tilbake ansvaret for gjennomføring og forvaltning av kollektivtilbudet fra Vestviken kollektivtrafikk. Telemark fylkeskommune overtok ansvaret fra 1. juli 2015.

Farte skal erstatte Vestviken kollektivtrafikks kanaler, som blant annet nettside og etter hvert reiseapper. Det betyr at vkt.no ikke vil inneholde informasjon for Telemark.

Reiseplanlegger og rutetider
På farte.no finner du reiseplanlegger og informasjon om rutetider, billetter, priser og reisekort m.m. Om du ikke finner informasjonen du trenger kan du kontakte Telemark fylkeskommune på farte@t-fk.no, eller ringe ruteopplysningen på tlf. 177.