Holdeplassene i Storgata ved Larvik stasjon betjenes ikke i tidsrommet fra 13.9 til tidlig november
Larvik,

Holdeplassene i Storgata ved Larvik stasjon betjenes ikke i tidsrommet fra 13.9 til tidlig november

Gyldig fra: 13.09.2021 Gyldig til: 05.11.2021
Berørte linjer: 01, 03, 208, 214, 206, 207, 215,
Berørte holdeplasser: Holdeplassene i Storgata ved Larvik stasjon.

Pga. veiarbeid i Storgata vil holdeplassene som ligger ute i Storgata ved Larvik Stasjon ikke bli betjent i perioden 13. september til tidlig november. 

Linje 01: Benytt holdeplassen Prinsegata.
Linje 011 Starter og stopper inne på selve terminal området.
Linje 03: Benytt holdeplassen Prinsegata.
Linje 206: Benytt holdeplassen Munken Kino.
Linje 207: Benytt holdeplassen Prinsegata.
Linje 208: Benytt holdeplassen Prinsegata.

Linje 210: Benytt holdeplassen Prinsegata.
Linje 214: Starter og stopper inne på selve terminal området.
Linje 215: Starter og stopper inne på selve terminal området.


Vi beklager ulempene dette medfører.