Linje 100: betjener ikke alle holdeplasser

Linje 100: betjener ikke alle holdeplasser

Gyldig fra: 23.06.2021 06.00 Gyldig til: Inntil videre
Berørte linjer: 100,
Berørte holdeplasser: Grindløkka skole, Øgårdsveien, Øgårdsveien Smidsrødveien

Grunnet bygging ved Grindløkka skole får ikke Linje 100 betjent holdeplassene:
Grindløkka skole
Øgårdsveien
Øgårdsveien Smidsrødveien

Dette gjelder i begge retninger.

Nærmeste stoppested er "Eikeveien Bekkeveien".

Beklager ulempene dette medfører.