Linje 111 Nes - Jarlsø
Tønsberg,

Linje 111 Nes - Jarlsø

Gyldig fra: 02.08.2021 05.00 Gyldig til: 29.10.202123.59
Berørte linjer: 111,
Berørte holdeplasser: Stjerneveien , Vestsolveien , Liabakken og Teien
Endring av trase for Linje 111 pga. Husvikveien stenges i perioden 02.08.2021 til 29.10.2021.
Bussene vil kjøre Narverødveien og Karlsebakken som illustrert på kartet under med grønt.
I perioden får vi ikke betjent holdeplassene:
Stjerneveien
Vestsolveien
Liabakken
Teien
Dette gjelder i hele perioden veien er stengt.
Vi beklager ulempene.

 

Bussene kjører Narverødveien og Karlsebakken som er illustrert under med grønt