Tønsberg,

Linje 113 : Holdeplass Alveveien og Syrbekk Eikveien blir ikke betjent inntil videre.

Gyldig fra: 30.11.2023 (12.00) Gyldig til: 12.12.2023 (22.00)
Berørte linjer: 113 A og 113 B,
Berørte holdeplasser: Alveveien

Holdeplass Alveveien blir ikke betjent begge veier.

Holdeplass Syrbekk Eikveien blir ikke betjent retning mot Prestelia inntil videre.

Pga. oppgradering av eksisterende holdeplass .

Nærmeste holdeplass blir da Eiktoppen eller Sidsels vei. 

 

Beklager ulempene dette medfører.