Linje 115: Holdeplassen Rød betjenes ikke.
Tønsberg,

Linje 115: Holdeplassen Rød betjenes ikke.

Gyldig fra: 27.11.2020 08.00 Gyldig til: Inntil videre
Berørte linjer: 115,

Holdeplassen Rød retning til Tønsberg betjenes ikke. 
Benytt holdeplassene Presterød gård eller Råel Øvre.