Stokke,

Linje 130 vil kjøre fast Frederik Stangs gate - Stokkeveien til og fra Sørby begge veier. Vil ikke kjøre runden via Bokemoa.

Gyldig fra: 19.06.2023 Gyldig til: Inntil videre
Berørte linjer: 130,
Berørte holdeplasser: Myrvang Elgveien, Hjorteveien nord, Hjorteveien syd, Markusen, Stokke ungdomsskole, Døvlehavna, Bokemoa skole

Alle avganger på Linje 130 vil kjøre Frederik Stangs gate - Stokkeveien til og fra Sørby begge veier fast.

Holdeplasser som ikke lenger vil bli betjent av Linje 130:
Myrvang Elgveien
Hjorteveien nord
Hjorteveien syd
Markusen
Stokke ungdomsskole
Døvlehavna
Bokemoa skole

Vi anbefaler å benytte holdeplassene Bokemoa eller Frederik Stangs gate vest.Skolebusser:
Skolebussene vil betjene Bokemoa som tidligere f.o.m skolestart august 2023.