Larvik,

Linje 210: Omkjøring Larvik

Gyldig fra: 10.09.2023 (06.00) Gyldig til: 22.09.2023 (23.00)
Berørte linjer: 210,
Berørte holdeplasser: Jegerborgsgate Larvik Sykehus

Krysset Herregårdsbakken/Kristian Fredriks vei stenges. Dette medfører at rute 210 vil ha omkjøring i perioden 11.09.23 -22.09.23 Holdeplass Jegerborgsgate og Larvik Sykehus vil ikke bli betjent i denne perioden. 

Fra Larvik sentrum retning Nordbyen , nytt midlertidig spor  : Kjører fra spor 6. 

Beklager ulempene dette medfører. 

Ny alternativ trase : se grønn strek under i kart