Færder,

Trafikkmelding linje 02 : Holdeplassen Tenvikbakken

Gyldig fra: 30.11.2021 (09.00) Gyldig til: 30.11.2021 (12.00)
Berørte linjer: 02,
Berørte holdeplasser: Tenvikbakken
Trafikkmelding Linje 02 Tenvik:
Pga glatte veier så blir ikke  Tenvikbakken betjent . Nærmeste stopp blir Skjerpetoppen eller Tenvik brygge 
Vi beklager ulempene dette medfører.