Reiseplanlegger

Munnbind:

Hele Vestfold: Påbud om å bruke munnbind når du reiser kollektivt.
Ikke ta av eller kast munnbindet før du er ute av bussen og har forlatt området med trengsel. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. 

Kapasiteten
om bord på bussene er redusert.  Vent på neste avgang dersom bussen er full. Beregn ekstra tid.  Reis kollektivt kun om du må.​ Følg våre  reiseråd.

Kjøp billett - alltid!
Påstigning via bakdør i hele Vestfold inntil videre.
Kjøp billett før påstigning. 
Mer info her