Reiseplanlegger

Munnbind: I Tønsberg er det nå anbefalt å benytte munnbind der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Benytter du munnbind på buss så ikke ta av eller kast munnbindet før du er ute av bussen og har forlatt området med trengsel. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. 

Kapasiteten
om bord på bussene er redusert.  Vent på neste avgang dersom bussen er full. Beregn ekstra tid.  Reis kollektivt kun om du må.​ Følg våre  reiseråd.

Kjøp billett - alltid!
Påstigning via fordør på lokalbusser i Holmestrand, Hof og Sande. I Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik vil det fortsatt være påstigning via bakdør inntil videre. 
Mer info her