Vi følger Norsk lov

Vestfold fylkeskommune  er underlagt Norsk lov, og vi følger de til enhver tid gjeldende regler for personopplysninger og behandling av disse. Vi behandler personopplysningene dine i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering») og personopplysningsloven.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Slik behandler vi personopplysninger

Alle personlige opplysninger du gir til oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Vi vil aldri selge eller utlevere dine personlige opplysninger til en tredjepart for bruk av informasjon til andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen.  Vår overordnede målsetning for personvern er å samle inn så lite personinformasjon som mulig.

Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov. Vi har i samsvar med regelverket utarbeidet interne rutiner for behandling av personopplysninger. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll ivaretatt.

Vi behandler personopplysningene dine i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering») og personopplysningsloven.

Må du oppgi personopplysninger for å reise med oss?

Nei, det trenger du ikke. Du kan reise anonymt dersom du ønsker det, men du kan velge å gi oss noen opplysninger, som vil gi deg noen fordeler. 

Mer om hvordan vi behandler personvernet ditt i våre tjenester:​

For at VKT Mobilbillett skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din. Hvilke tilganger appen trenger er tilgjengelig i app-butikken du laster ned appen fra.

Når du kjøper billettprodukter i appen VKT Mobilbillett, forsikrer vi oss om at alle opplysninger rundt betaling og levering er kvalitetssikret. Innenfor disse områdene samarbeider vi med våre leverandører FARA, Pay Ex og Vipps. Opplysningene dine blir lagret til vi er sikre på at handelen er trygt gjennomført. 

For at VKT Reise skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din. Hvilke tilganger appen trenger er tilgjengelig i app-butikken du laster ned appen fra.

Alle reisekort er i utgangspunktet uregistrerte, slik at du kan reise anonymt. Du kan velge å registrere reisekortet ditt i vår nettbutikk, som vil gi deg noen fordeler.

Dersom du registrerer reisekortet ditt behandler vi følgende opplysninger om deg:

Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som brukernavn-epost, navn, etternavn og reisekortnummer. For å ivareta din anonymitet bør du benytte en e-mailadresse som ikke identifiserer deg med fullt navn.

Reiseopplysninger: Dette er informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de 104 siste dagene lagres i billettsystemets baksystem.

Betalingsopplysninger behandles ikke av oss, men av betalingsformidler. Når du kjøper billettprodukter på vkt.no forsikrer vi oss om at alle opplysninger rundt betaling og levering er kvalitetssikret. Innenfor disse områdene samarbeider vi med våre leverandører FARA og PayEx. Opplysningene dine blir lagret til vi er sikre på at handelen er trygt gjennomført.   

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det.
Du kan når som helst trekke dette samtykket.
Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene

Formål

Formålet med registreringen og behandlingen av personopplysningene dine er å kunne gi deg en best mulig oppfølging av kundeforholdet (kundeservice) og tilby tilleggstjenester:

Tilleggstjenester:
Hvis du mister eller blir frastjålet reisekortet kan kundeservice ved hjelp av de registrerte opplysningene om deg overføre resterende verdi til et nytt reisekort. Du betaler 50 kroner for et nytt kort. 
Du kan også i nettbutikken / Min side se saldo. 

Lagring og sletting

Reiseopplysningene dine blir lagret i inntil 104 dager.

Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring.

Opplysninger (både reise- og kundeopplysninger) vi trenger for å kunne fakturere deg må vi lagre i 5 år på grunn av regnskapslovgivningen. Tilgangen til disse opplysningene blir ytterligere begrenset.

Om lagring og sletting i Bransjenormen på datatilsynet.no

Vi trenger normalt ikke personopplysninger for å behandle henvendelsen din. Dersom du tar kontakt med oss via epost til behandler vi følgende opplysninger om deg:

Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse.

Beskrivelsen av henvendelsen din.

Reisekortnummer eller app-ID og henholdsvis reiseopplysninger eller salgsopplysninger som er relevant for saken.

Skadeopplysninger. I skadesaker behandler vi i tillegg opplysninger om skaden.

Behandlingen er nødvendig for å følge opp en avtale med deg som kunde.

Formål

Opplysningene behandles slik at vi kan avgjøre saken din. Opplysningene blir lagret så lenge du som kunde har adgang til å klage til Transportklagenemnda.

Tilgang og bruk

Det er et begrenset antall brukere som har tilgang til opplysningene du gir oss via epost. Vi utleverer ikke personopplysningene dine så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. Unntaket er henvendelser om skadesaker og henvendelser der bruker ønsker tilbakemeldinger, som blir videreformidlet til busselskapet det gjelder.

Lagring og sletting

Kundeopplysningene og beskrivelsen av henvendelsen din lagres i systemet vårt i inntil 380 dager. Etter 380 dager anonymiseres henvendelsen din. Dette gjøres for å kunne følge opp henvendelsen din og for å kunne behandle en eventuell klage til Transportklagenemnda (klagefrist 1 år etter at du har fått endelig svar fra oss i en sak).

Vi lagrer ikke informasjon om deg dersom du tar kontakt med oss via sosiale medier.

Husk å ikke oppgi personlig informasjon enten om deg selv eller andre i sosiale medier. Dette er informasjon som app-ID, reisekortnummer eller bilder av andre som ikke har samtykket til publisering.

Vi lagrer ikke informasjon om deg dersom du tar kontakt med oss via chat.

Husk å ikke oppgi personlig informasjon. Dette er informasjon som app-ID, reisekortnummer eller bilder av andre som ikke har samtykket til publisering.

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss med info om vårt rutetilbud og produkter. Du kan abonnere på dette ved å legge inn din epost adresse i vår påmelding på vkt.no

Epost adressene benyttes kun til nyhetsbrev fra Vestfold Kollektivtrafikk og det er enkelt å melde seg av dersom det er ønskelig.

Vi og våre leverandører benytter verktøy i forbindelse med annonsering og for å holde oversikt over trafikk i betalte kanaler. Verktøyene som brukes til dette er Facebook og Google. Disse verktøyene brukes for å vise annonsene våre på eksterne nettsider. Informasjonskapslene brukes for å holde rede på hvilke annonser som vises, telle antall visninger og klikk m.m. Dette gjøres på anonym basis, og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. Vi kan bruke informasjon som vi har om deg, for å vise deg relevant annonsering fra oss på tredjeparts nettsteder (for eksempel Facebook, Google, Instagram og Snapchat).

Cookies er små informasjonskapsler som lagres i nettleseren din, og som husker hvilke sider du har besøkt. På vkt.no bruker vi informasjonskapsler for å se hvordan kundene våre bruker nettsidene våre, slik at vi kan gjøre nettsiden bedre og mer relevant. Cookies er knyttet til IP-adressen din, og er ikke knyttet til andre personlige opplysninger. Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal registreres når du besøker vkt.no, kan du velge dem bort under "Internet options" i nettleseren din.

Det benyttes informasjonskapsler på vår nettside i forbindelse med: 

 • Google Analytics
 • Livechat
 • Cookie melding
 • Innlogging for skoleansatte
 • Nettbutikk
 • Reiseplanlegger
 • Nyhetsbrev

​Vi bruker kameraovervåking på vårt kundesenter og ved bommene på Tønsberg rb. st. av sikkerhetshensyn. Vi sletter alle opptak senest 7 dager etter at opptakene er gjort. Dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, kan opptakene oppbevares inntil 30 dager.

Dette lagrer vi: Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsdato, tidspunkt for billettkontroll, eventuelt fremvist legitimasjon og kundens forklaring.

Rettslig grunnlag: Behandlingen er nødvendig for å kunne ivareta vår berettigede interesse i å kreve inn tilleggsavgift (gebyr), som et ledd i inntektssikringen. Vi behandler ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig. Du kan unngå å bli registrert ved å ha gyldig billett, eller ved å betale gebyret på stedet til billettkontrollør.

Formål

I følge våre reisevilkår skal passasjerer som ikke kan fremvise gyldig billett betale tilleggsavgift (gebyr). Formålet med behandlingen er å kunne kreve inn tilleggsavgift (gebyr) som ikke blir betalt på stedet.

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med oppfølging av krav om tilleggsavgift (gebyr). Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter, men statistiske data fra undersøkelsen vil vi kunne benytte. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg.

Lagring og sletting

Dersom du betaler tilleggsavgiften (gebyret) blir kundeopplysningene dine slettet etter 6 måneder. I øvrige tilfeller blir opplysningene lagret så lenge saken om tilleggsavgift (gebyr) er åpen hos oss. Saker om navnemisbruk blir slettet etter 1 år.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Dersom du har søkt om skoleskyss trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg og følge opp/ administrere tjenesten som blir levert.

Vi får overført personopplysninger om deg fra de lokale skolekontorene. Denne informasjon vil også fremgå av vedtaksbrevet.

Dette behandler vi

Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsnummer, som brukes sammen med navn for å kunne identifisere deg slik at du får ønsket transport. Dersom du søker skyss av medisinske grunner behandles også relevante oppgitte helseopplysninger.

Reiseopplysninger ved ordinær skoletransport. Dette er informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de 104 siste dagene lagres i reisekortet.

Reiseopplysninger ved tilrettelagtskyss: Opplysninger knyttet til tid og sted for henting.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å kunne fatte og gjennomføre vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven. Det behandles ikke mer opplysninger enn det som er nødvendig, og du kan i stedet velge å reise anonymt med oss for egen regning.

Formål

Vi behandler opplysningene for å kunne fatte vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven, og for å kunne følge opp tjenesten overfor elever som er berettiget til spesialskyss.

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med vedtak og administrasjon av skoleskyss. Våre transportører og vi kan i tillegg ta kontakt med deg som bruker for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen.

Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter, men statistiske data kan bli benyttet. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg.

Opplysningene dine vil bli videresendt til klageorganet i forbindelse med en eventuell klage.

Lagring og sletting

Personopplysningene om deg blir lagret i inntil ett år etter at du ikke har rett til skoleskyss mer, på grunn av rapporteringsplikt.

Dersom du får avslag på søknaden vil personopplysningene bli slettet senest én måned etter at klagefristen utløper, eller senest én måned etter at en eventuell klage er ferdigbehandlet.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Behandlingsansvarlig

Vestfold fylkeskommune er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du reiser med oss og bruker våre tjenester. Reiser du med eller bruker tjenestene til andre selskap vi samarbeider med, blir dette selskapet ansvarlig. Vestfold fylkeskommune har et personvernombud som skal sørge for at kundenes rettigheter blir ivaretatt.

Rettighetene dine

 • Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg.
 • Du har rett til å kreve at opplysningene om deg blir rettet eller slettet.
 • Etter en ny EU-bestemmelse (forordning) om behandling av personopplysninger, artikkel 17 i kraft 26. mai 2018, har du også rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger. Dette kan du for eksempel gjøre frem til opplysningene som bestrides er bekreftet som riktige. Du har også rett til å be om at personopplysningene blir lagret til du har fått avgjort et rettskrav. Du har også rett til å få dataene dine overført til en ny behandlingsansvarlig dersom du for eksempel flytter ut av Vestfold.
 • Hvis du velger å få slettet opplysningene om deg, kan det bety at vi ikke kan levere deg tilleggstjenester.

Stille spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål om eller vil klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med Vestfold fylkeskommune sitt personvernombud. Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

 • Kontakt vårt personvernombud på: personvernombud@vestfoldfylke.no 
 • Kontakt Datatilsynet med en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo 

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig pr. post (30 dagers behandlingstid).

Postadresse:

Vestfold fylkeskommune 
Svend Foynsgate 9
3126 Tønsberg

 

Leverandører

Flere selskaper bidrar i å behandle dine opplysninger. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger etter instruksjoner gitt av oss i henhold til databehandleravtaler med Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
Følgende selskap er sentrale når dine opplysninger behandles:

 • Promsys: Nettside
 • FARA: Billettsystem, Nettbutikk. Inkluderer lagring av kjøpshistorikk, analyse, og underliggende datasystemer
 • DataGrafikk: VKT Reise
 • AVARN: Videoovervåkning og kontroll på buss
 • Cert: Skoleskyss
Fant du det du lette etter?