Benytt vår reiseplanlegger her og appen VKT Reise.

EKSPRESS Larvik - Tønsberg
Rutetabell 03
  • Gyldig fra: 22.06.2020
Rutetabell 70 - 75
70Horten - Skoppum 71Holtandalen 74Horten - Våle

Fra og med 2. oktober vil Linje kjøre følgende avganger: 

Fra Skoppum stasjon til Bakkenteigen:  Bussene vil vente på passasjerer fra toget. 
07:43
08:20 
08:43 

Fra Bakkenteigen til Skoppum stasjon: 
15:00
15:25
16:00
17:00 

Linje 75 vil fortsatt være gratis for studenter og ansatte ved USN. 

------------------
Linje 75 inntil 29. september 2023: 

Fra Skoppum stasjon til Bakkenteigen: 
(bussen venter inntil 5 min på Skoppum stasjon) 
07:43       15:10 
08:20      15:43
08:43      16;20  

Fra Bakkenteigen til Skoppum stasjon: 
08:02     15:00 
08:30     15:25
                 16:00
                 17:00   

 

Ferge M/F Jutøya
  • Gyldig fra: 20.08.2018
  • Link til rutetabell finner du her