Reiseplanlegger

Kapasiteten om bord på bussene er redusert.  Vent på neste avgang dersom bussen er full. Beregn ekstra tid.  Reis kollektivt kun om du må.​ Følg våre  reiseråd.


Kjøp billett - alltid!  Mer info her

Fra 1. juli kan du kjøpe billettheftersalgskontor og vårt kundesenter

Fra 15. mai  vil det være vektere tilstede flere steder i Vestfold. Vekterne vil sjekke om du har betalt din reise og også hjelpe deg om du har spørsmål om betaling.

Tønsberg stasjon vil ikke bli betjent av lokalbuss i perioden 18. juni – ca. 10. juli

16.06.2020 08.57 - 10.07.2020 23.55

Tønsberg stasjon vil ikke bli betjent av lokalbuss i perioden 18. juni – ca. 10. juli