Reiserådene som nå gjelder:

  • Ikke reis hvis du er syk. Hvis du er syk eller mistenker at du er syk skal du ikke reise med offentlig kommunikasjon.

  • Unngå trengsel. Forsøk å legge reisen til et tidspunkt når ikke mange skal samme vei for å redusere trengsel på offentlig kommunikasjon, på holdeplasser, i havner mv.

  • Følg de generelle smittevernrådene om avstand, hånd- og hostehygiene.


Munnbind

Bruk munnbind når du ikke kan holde avstand. I noen kommuner skal du alltid bruke munnbind når du reiser kollektivt. Ikke ta av eller kast munnbindet før du er ute av bussen og har forlatt området med trengsel. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. 
Det kan være årsaker til at reisende ikke kan eller skal benytte munnbind, og dette må respekteres.


Kapasitet

Kapasiteten om bord er redusert for å ivareta Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger for å begrense og forsinke utbrudd av Covid 19. Du kan derfor oppleve at bussen ikke stopper på holdeplassen fordi den kjører med redusert kapasitet, og regnes dermed som full. Du bør derfor beregne god tid når du skal reise med buss. 

Som kunde har du rett til transport innenfor den kapasiteten vi har mulighet til å ha med om bord. Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis transportmiddelet du skal reise med ikke har plass.
Les mer om vår reisegaranti.

Man kan i dag sitte skulder mot skulder på reiser som varer under en time, men kontakt ansikt mot ansikt bør unngås. Seter med ryggen mot kjøreretning bør derfor ikke benyttes, med unntak av reisende som er i familie, går i samme skoleklasse eller om man reiser sammen med de man regner som sine nærmeste.

Vi setter opp ekstra busser i forbindelse med skoleskyss for å unngå trengsel.

 

Tiltak: 

Vi forsøker å begrense situasjoner hvor kunder og kollektivtrafikkens medarbeidere må ha nærkontakt.
Våre tiltak er i tråd med den nasjonale veilederen for smittevern i kollektivtransport. Formålet er å beskytte passasjerer og ansatte mot smitte, og  begrense smittespredning.

  • Setene som ikke skal benyttes er merket. 
  • Infoskjermer er tatt i bruk for å minne om å holde avstand og følge våre reiseråd. 
  • Renholdet er trappet opp.
  • For å verne både sjåfører og de reisende er det viktig å ikke stoppe opp hos sjåfør lenger enn nødvendig på de linjene som har påstigning foran. Vi ber derfor alle om å ha billett/bankkort /reisekort klare før påstigning. Bussene vil ha merking som leder de reisende på best mulig måte inn i bussene. Det kan ikke betales med kontanter om bord.
  • Ekstrabusser vurderes fortløpende i forbindelse med skoleskyss.

Trenger du bistand på reisen?

For å sikre smittevern for sjåfører og kunder, kan ikke kunder forvente samme bistand som tidligere, dersom en meters avstand ikke kan ivaretas.

  • Sjåfør vil hjelpe til med å legge ut rampen/betjene rullestolheis, men vil holde anbefalt avstand. 
  • Dersom du ikke har mulighet til å sikre rullestol på egenhånd eller trenger annen hjelp, anbefaler vi å ha med en ledsager. Ledsager reiser gratis i denne perioden.