Bussreklame

VKT har et samarbeid med VIbryross Kommunikasjon om salg av bussreklame i Vestfold. Med bussreklame kan budskapet begrenses til flere busser i et lokalt område. Dette gir stor oppmerksomhet med store flater i bevegelse.

Bussreklame er en effektiv kommunikasjonskanal overfor bilister, fotgjengere, kollektivreisende og syklister; nær sagt alle som ferdes ute i trafikken.

For ytterligere informasjon og et uforpliktende tilbud kontakt Vibryross Kommunikasjon på følgende telefon- og mailadresse: 
 

Vibryross Kommunikasjon AS

Telefon: 92 88 52 90
Hjemmeside: www.vibryross.no